Zarząd


Prezes Spółdzielni - mgr inż. Jerzy Niedźwiecki

Pełnomocnik - Teresa Obszyńska

Pełnomocnik - Danuta Dębek