Zarząd


Prezes Spółdzielni - Danuta Dębek

Pełnomocnik - Teresa Obszyńska

Pełnomocnik - Daniel Zelwak