Zarząd


Prezes Spółdzielni
- mgr inż. Jerzy Niedźwiecki

Pełnomocni
k - Teresa Obszyńska

Pełnomocnik
- Barbara Kuształa