Kontakt

\'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim
ul. Hoża 1
11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-000-38-90
REGON: 000973866

Sekretariat: 89-767-21-34, sekretariat@spolem.org
Główna księgowa: 882 171 401 , teresa.obszynska@spolem.org
Dział kadr: 882 021 781, magdalena.stupkiewicz@spolem.org
Dział handlowy: 697069350 , handlowy@spolem.org
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest \'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim, Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem \'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim, Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego bok@spolem.org

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spolem,.org