Członkowie


 

   ''Społem" PSS w Lidzbarku na chwilę obecną  skupia 170  członków.
   Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować co najmniej jeden udział.

   W sprawach członkowskich prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Stupkiewicz - Dział kadr.